Мир Божий вам, посетитель сайта!!!  

Библия онлайн -    
все о Библии


"Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне." (Евангелие от Иоанна  Глава 5:39)
Меню сайта

Библия в разных форматах


Библейская коллекция скачать бесплатно
без регистрации
Категории Библейских файлов доступные для бесплатного скачивания::
Библия скачать бесплатно полностью или по книгам [805]
Аудио Библия скачать бесплатно [350]
Христианские программы скачать бесплатно [168]
Детская Библия скачать бесплатно [134]
Библейские энциклопедии и словари скачать бесплатно [40]
Христианские Библейские книги скачать бесплатно [67]
Библейский Сюжет скачать бесплатно [7]
Библейские фильмы скачать бесплатно [348]

Видео Библия скачать бесплатно [73]
Христианские фильмы скачать бесплатно [134]
Библия для мобильных телефонов скачать бесплатно [404]


Главная страница »  Библейские файлы - Bible Files »
  Скачать Библию полностью или отдельно по книгам
  Скачать полную Библию

Українська Біблія у перекладі УБТ 1997 р

Українська Біблія у перекладі УБТ 1997 р скачать бесплатно с сервера (free download)
Українська Біблія у перекладі УБТ 1997 р

Новий переклад УБТ Рафаїла Турконяка (1997-2007) - переклад Біблії Українського Біблійного Товариства. Модуль містить повний переклад 1997 року, який здійснила група під керівництвом  Рафаїла Турконяка. Містить окрім Старого та Нового Заповітів так звані другоканоничні книги (1,2,3 Маккавеїв, Варух, 2 та 3 Ездра, Юдит, Премудрість, Сирах, Товит). У цій версії Старий Заповіт перекладений з грецької мови, з Септуагинти. До кінця 2007 року очікується вихід другого варіанту, де Старий Заповіт буде перекладений з давньоєврейського оригіналу.

Біблія українською мовою, переклад Рафаїла Турконяка


Праця над перекладом Святого Письма

Праця над перекладом Святого Письма з доручення бл. пам. Блаженнішого Патріярха Йосифа (Сліпого) почалася у 1975 р. До бл. пам. Патріярха Йосифа свого часу звернулися були деякі з наших Владик в діяспорі з проханням, щоб виготовити переклад Святого Письма з грецького тексту септуаґінти – перекладу 70-х, який одержав свою назву з того, що над ним працювало 70 (точніше 72) перекладачі – євреї в ІІІ ст. до Христа, оскільки в існуючих перекладах, які були з єврейського тексту, важко а то й неможливо знайти тексти, які читаються підчас літургічних відправ, особливо на вечірнях в неділі і празниках впродовж року. У своїм письмі бл. пам. Патріярх Йосиф просив виготовити переклад Старого і Нового Завітів зі словянського тексту. Працю над Новим Завітом почато зразу в тому ж 1975 р., одначе припинено бо вважалося доцільним порівняти текст з грецьким оригіналом, щоб побачити наскільки словянський оригінал відрізняється від критичного грецького тексту. Вміжчасі придбано на мікрофільмі текст Острозької Біблії і вважалося кращим уживати текст виготовлений на Українських Землях, радше ніж Синодальний текст виготовлений Російською Православною Церквою.

Коли у 1992 р. Українське Біблійне Товариство звернулося з проханням виготовити новий переклад Українською мовою, це було можливо скоро здійснити, оскільки вже такий переклад існував, тільки треба було додати відмітки, що вказували, які тексти слідять за критичним виданням, а які за словянською церковною традицією.

Прохання бл. пам. Патріярха Йосифа мати переклад виконаний з церковно- словянського тексту не закинено, але рівночасно провадиться праця над критичним виданням Острозької Біблії з українським перекладом, яка виходить окремими книгами. До тепер підготовлено до друку за словянським каноном всі книги до 1Книги Ездри.


Четвертий – новий переклад Біблії українською мовою.

Зразу після відновлення праці Українського Біблійного Товариства в червні 1991 року перед Товариством повстало питання виготовлення нового перекладу Святого Письма. До цього часу в українській мові зроблено три переклади: 1- Пантелеймона Куліша, що вийшов після його смерті в 1903 р. у Відні, в якому деякі книги переклали Іван Нечуй-Левицький та Іван Полюй; 2- проф. Івана Огієнка (пізніше митр. Іларіон) здійснений в 20–30-х роках цього ХХ ст.; 3- о. Івана Хоменка виданий 1963 р.

Всі ці переклади мають спільним те, що в них Старий Завіт перекладеней з єврейського оригіналу і залежно від того, ким були друковані, мають різні канони, значить ріний перелік книг включених до Старого і Нового Завітів. Канони Нового Завіту однаковий в усіх виданнях. В Старому Завіті натомість є різниці. У виданнях Пантелеймона Куліша та Івана Огієнка, оскільки вони були друковані за допомогою Біблійного Товариства, покладено в основу канон без второканонічних книг, а у виданні о. Хоменка покладено ті второканонічні книгі, які приймаються в Римокатолицькій Церкві.

Мова Перекладів

Зразу впадає в вічі, що всі до тепер виконані переклади Старого Завіту, зроблено з єврейської мови. Одначе з цього виринає не мала трудність. Традиційний і міродайний текст в усіх Східних Церквах був переклад на грецьку мову прозваний 70-х, який був здійснений за єврейським переданням приблизно в третьому столітті до Христа в Александрії. Він був зроблений євреями для євреїв, які вже не розуміли єврейської мови і користувалися грецькою мовою. Оскільки від самих початків Християнства ввесь тодішний світ, що знаходився в границях Римської Імперії послуговувався грецькою мовою, разом з розповсюдженням християнства розповсюджувався і грецький текст Старого Завіту. Тут також треба зазначити, що до появи християн, грецький текст 70-х був дуже шанований євреями, які його вживали у своїх богослужбах. З розповсюдженням християнства цей текст втратив у євреїв своє високе становище і були різні намагання його справити самими євреями. Остаточно євреї цей, ними зроблений грецький пере- клад, відкинули і його надалі вживали лише християни.

В Церкві Римокатолицького обряду натомість від четвертого століття, від коли св. Єронім зробив новий переклад Святого Письма на латинську мову, в основу перекладу покладено не грецький, а єврейський текст. Одначе вже сам св. Єронім завважив, що є великі розходження між єврейським і грецьким текстом і тому для літургічного вжитку він оставив латинський переклад грецького тексту псальмів, а до Старого Завіту він включив новий переклад, здійснений ним з єврейського. Критичні видання Vulgata (Вульґата) – латинського тексту Старого Завіту до нині паралельно подають латинський переклад єврейського і грецького тексту Книги Псальмів.

І так від четвертого століття одна лиш Церква Римокатолицького обряду почала вживати єврейський переклад Святого Письма, а всі Східні Церкви послуговувалися й надалі грецьким текстом Старого Завіту і перекладами здійсненими з грецького тексту 70-х.

З приходом християнства на Україну до нас прийшов і грецький текст Старого Завіту, який поступово перекладено на церковнословянську мову і перший повний текст появився з видрукованням Острозької Біблії в 1581 р. Причини чому саме в українській мові появлялися переклади з єврейської мови в основному можна пояснити тим, що за знанням тих часів коли переклади здійснено, вважалося, що оригінальний текст це виключно текст писаний єврейською мовою, а грецький переклад є вторинний текст, до якого вкралися додатки і справки, яких немає в єврейському оригіналі. Оскільки Біблійне Товариство, яке помагало при виданні тексту Пателеймона Куліша та Івана Огієнка мало рішаюче слово, який текст треба вжити до перекладу, і які книги входять до Старого Завіту, тому ці два переклади були зроблені з єврейської а не з грецької мови і без второканонічних книг. Оскільки в Церкві Римокатолицького обряду зде- більша панували такі самі погляди відносно грецького тексту, то й в основу перекладу о. Івана Хоменка покладено також єврейський текст, з тією відмінністю, що додано деякі второканонічні книги.

Таке негативне ставлення до старовинного грецького тексту 70-х змінила знахідка звоїв старовинних єврейських текстів в Кумран, які в багатьох випадках дають перевагу грецьким текстам, а не єврейським. Тепер загальна настанова така, що грецький текст це переклад, який має своє право на існування. Тому останнім часом Загальна Управа Світого Біблійного Товариства, до складу якого входить Українське Біблійне Товариство, рішила, що у випадках де грецький текст впродовж століть був вживаний як основний текст, тоді в таких випадках до перекладу Святого Письма можна вжити грецький текст для здійснення перекладу Старого Завіту.

Оскільки в нас грецький текст Старого Завіту лежить в основі наших цер- ковнословянських перекладів наше Українське Біблійне Товариство рішило скористатися можливістю виготовити цей четвертий повний переклад вже не з єврейської мови а з грецької мови. Члени Українського Біблійного Товариства вважали за відповідне скорше видати повний переклад Святого Письма з грецької мови, тому що по нинішний день в нас такого перекладу ще немає, а вже є три переклади з єврейского тексту в уживанні віруючих.

Грецький текст Старого Завіту.

В основу цього четвертого повного перекладу Святого Письма покладено грецький текст опрацьований науковцями Німецького Університету в G?tingen (Ґитінґен), які працють від 1917 р. над критичним виданням всіх книг грецького тексту Святого Письма Старого Завіту. По нинішний день їхнім трудом видано Пятикнижжя Мойсея (Буття, Вихід, Левіт, Числа, Второзаконня), деякі з історичних книг (Езра, Неемія, Товит, Юдит, Естер, 1Макавеїв 2Макавеїв 3Макавеїв) частина поетичних і повчальних книг (Йов, Псальми, Мудрість Соломона, Сирах) і також майже всі пророчі книги (Єремія, Плач Єремії, Варух, Єзекиїл, Йосія, Йоіл, Амос, Авдій, Йона, Міхея, Наум, Аввакум, Софонія, Ангей, Захарія, Малахія).

Тексти для всіх інших книг взято з грецького тексту 70-х, який видав Alfred Ralfs. Це науково порівняльне видання складене на підставі трьох найстарших списків: B (Codex Vaticanus), S (Codex Synaiticus), A (Codex Alexandrinus). Воно появилося в німецькому місті G?tingen в 1935 р. і відтак було неодноразово перевидане.

У випадках де основні джерела подають паралельно два різні варіянти однієї книги вживано той варіянт до складу якого входить кодекс А (Codex Alexandrinus). Можна поставити питання чому якраз вибрано тексти Александрійського Кодексу. На це відповідь не складна. Такий вибір зроблено на основі текстів, якими користалися вчені при перекладі Острозької Біблії виданої в 1581 р. В основі цього перекладу лежить грецький текст з родини А (Codex Alexandrinus), тому вважалося доцільним зберегти тяглість з нашою давньою церковнословянською традицією у випадках, де треба було робити вибір між двома паралельними грецькими текстами тієї ж книги.


Грецький текст Нового Завіту.

В основу перекладу Нового Завіту покладено загально прийнятий науковцями грецький критичний текст виготовлений науковцями Німецької вітки Біблійного Товариства з Штутґарду Nestle-Alland. Для перекладу вживано текст поміщений в 26 виданні.

При перекладі вживано виключно критичний текст без заміток. Оскільки вважалося бажаним зберегти певну тяглість між новим перекладом та загально вживаним церковним текстом, у випадках де текст, поміщений в цер- ковнословянських книгах знаходиться у варіянтах поміщених в замітках під критичним текстом, такий текст подано в перекладі, одначе його виділено [квадратними] дужками, щоб належно відділити від критичного тексту.

Канон

Канон це список книг, які входять до Складу Старого і Нового Завітів. Канон різний в різних виданнях Святого Письма. В усіх виданнях, які в нас дотепер появлялися, книги поміщено або за каноном Біблійного Товариства, який виключав всі второканонічні книги (= Куліш, Огієнко), або за каноном Церкви Римокатолицького Обряду (=Хоменко). В цьому четвертому виданні вживається словянський Канон, який включає второканонічні книги (Товит, Юдит, 1Макавеїв, 2Макавеїв, Мудрости, Сираха, Варуха, Лист Єремії), поміщені в виданні о. Хоменка, а відсутні в інших виданнях, а також додаються 3Книга Езри і 3Книга Макавеїв, які не поміщенні в ніякім з попередних видань Старого Завіту. Від канону грецького тексту 70-х словянський канон відрізняється тим, що має 3Книгу Езри, яка відсутня в грецьких кодексах, і одночасно в словянському тексті немає 4Книги Макавеїв, яка знаходиться в списках грецького тексту 70-х. Також Лист Єремії долучений до книги Пророка Варуха. В додатку у словянському каноні відсутні Псалми Соломона.

В цім виданні вважалося за доцільне притриматися порядку канону поданого в Острозькій Біблії, і тому 3Книга Езри слідує зразу після 2Книги Езри, а не покладена після 3Книги Макавеїв, так як це знаходимо в пізніших словянських виданнях Святого Письма.

Нижче подаємо порівняльну таблицю єврейського, грецького, словянського канонів, та списки книг, які поміщені в трьох попередніх виданнях: Куліша, Огієнка та Хоменка. Число перед кожною книгою вказує на порядок книг в поодинокій традиції чи виданню в порівнанню до словянського канона.

Поділ Тексту на глави і стихи.

Оскільки існують різні системи поділу Старого Завіту на глави і стихи, що спричиняє не малий клопіт для тих, хто бажає шукати відповідні тексти у різних виданнях, для збереження тяглості держимося загально вживаного поділу церков- нословянських видань. В Острозькій Біблії знаходимо лишень поділи на глави, тому вважається доцільним додержуватися поділу на глави і стихи, які вжито в церковнословянському виданні Біблії видрукованої в СПетербурзі в 1916 р., і знову перевиданім в останніх роках Біблійним Товариством, оскільки цей поділ вживаний в літургічних текстах Православних і Греко-Католицької Церков, і полегшить пошуки за текстом.

Інші поділи наміряємо також відмітити в тексті так, щоб це не перескаджало при читанні тексту Святого Письма, а також улегшило знайти відповідні місця в інших виданнях Святого Письма, які користаються іншими поділами на глави і стихи.

Критичне видання Університету G?tingen подає всі існуючі поділи, які в більшій часті є зміщення стихів на одне або й два числа. Вийнятком в цьому є книга Псальмів де в грецькій традиції 9 і 10 псальми злучені разом, як 9 псалом, а інші зміщені на одне число, так що 10 грецький є 11 єврейським до 146 псалма. 147 єврейський псамом у грецькій традиції є 146 і 147 і відтак числа знову собі відповідають.

Другим поважнішим вийнятком є книга пророка Єремії. Словянська традиція в цьому випадку слідує за єврейським поділом, але вживає грецький текст. Тут подаємо відмінності поодиноких традицій – грецької та єврейської: грецький поділ = єврейський поділ грецький поділ = єврейський поділ

Цей Текст

Перш усього бажаю зазначити, що при виготовленні цього перекладу не було наміру його подати літературно виправленим. Це є перший переклад – основний початковий робочий текст, який відтак подається до літературної редакції мовознавцям, та представникам всіх Церков, які є членами Українського Біблійного Товариства, до розгляду, щоб вони могли подати свої завваги і побажання, які в міру можливості будуть враховані. Основною вимогою було, щоб це був якнайточніше можливий переклад з грецького тексту, який відтак буде переданий мовознавцям до поправи, і тоді після всіх змін знову буде провірений, щодо своєї вірності грецькому оригіналу. І прохається це мати на увазі при читанні цього перекладу.

Заключення

Цей четвертий новий переклад, який після остаточного перегляду при Божій помочі мав появитися в двотисячному році заходами відновленого Українського Біблійного Товариства, становить собою новий етап в історії перекладів Святого Письма на Україні і для українського народу, бо це перший раз в історії нашого народу, що появиться переклад тексту Старого Завіту не з єврейського, а з грецького тексту 70-х.

Це також перший раз, що українською мовою появляться всі книги Старого Завіту поміщені у словянському каноні і за йому властивим порядком. На весні 1997 р. друком появився Проект тексту Нового Завіту, який розіслано всім церквам – членам Українського Біблійного Товариства. Текст Ново Завіту під цю пору вже остаточно справлено і він появиться в друку в осені 2000 р. В осені 1997 року також повністю завершено переклад Старого Завіту, який під цю пору знаходиться в руках мовознавців, і відтак знову буде провірений щодо вірності тексту. Вневдовзі почнемо остаточну поправку Старого Завіту, який появиться за нашими передбаченнями приблизно за 3–4 роки.

категория файла: Скачать полную Библию|   теги файлов: Біблія українською мовою, скачать бесплатно, переклад Рафаїла Турконяка, Українська Біблія у перекладі УБТ 1, одним файлом
просмотров: 2109 | загрузок: 265 | комментарии: 0 | рейтинг файла: 0.0/0

Вы можете задать вопросы, замечания, пожелания,
предложения администрации нашего сайта
через
форму обратной связи!!!
Если вы заметили ошибки на нашем сайте, пожалуйста сообщите нам!!!

Уважаемые посетители сайта! Если ссылка или видео не работает просьба написать об этом в комментариях и мы исправим.

Уважаемый посетитель!
Поделись Українська Біблія у перекладі УБТ 1997 р
с друзьями в социальных сетях
       
  

рекомендуем скачать похожие Библейские файлы:рекомендуем также другие Библейские файлы:
Библия короля Иакова в формате pdf
  (13875 загрузок)
Послание к Галатам святого апостола Павла глава 5 mp3
  (824 загрузок)
Библия Новый и Ветхий Завет для сотового телефона и iPhone, iTouch
  (10036 загрузок)
Второе соборное послание святого апостола Петра - глава 1 mp3
  (800 загрузок)
Книга Екклезиаста
  (264 загрузок)
БІБЛІЯ П.КУЛІША
  (15027 загрузок)
Книга Бытие глава 8 mp3
  (1639 загрузок)
Первое соборное послание святого апостола Петра
  (205 загрузок)
Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла глава 11 mp3
  (851 загрузок)
Первое соборное послание святого апостола - Иоанна глава 1 mp3
  (830 загрузок)


самые скачиваемые Библейские файлы
 
Библия в формате txt
  (45118 загрузок)
Синодальный перевод, с параллельными местами, 77 книг, скачать в PDF формате
  (33443 загрузок)
Библия для мобильных телефонов Java
  (28923 загрузок)
Тора (Пятикнижие Моисеево) на русском языке
  (25433 загрузок)
Библия в формате doc
  (23625 загрузок)
Симфония в формате HTML
  (21640 загрузок)
Каноническая библия в формате fb2
  (17992 загрузок)
Библия в формате html
  (17395 загрузок)
Библейская энциклопедия Брокгауза
  (15140 загрузок)
БІБЛІЯ П.КУЛІША
  (15027 загрузок)


для чтения перейдите к выбору книг Ветхого Завета

Бытие
Исход
Левит
Числа
Второзаконие
Иисуса Навина
Судей израилевых
  Руфь
Первая книга царств
Вторая книга царств
Третья книга царств
Четвертая книга царств
Первая книга паралипоменон, или хроники
Вторая книга паралипоменон, или хроники
Первая книга Ездры
Книга Неемии
Вторая книга Ездры
Книга Товита
Книга Иудифи
Книга Есфирь 
Книга Иова
Псалтырь
Книга притчей Соломоновых
Книга Екклезиаста или проповедника
Книга песни песней Соломона
Книга Премудрости Соломона
Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
Книга пророка Исаии      
Книга пророка Иеремии
Книга Плач Иеремии
Книга Послание Иеремии
Книга пророка Варуха
Книга пророка Иезекииля
Книга пророка Даниила
Книга пророка Осии
Книга пророка Иоиля   
Книга пророка Амоса
Книга пророка Авдия
Книга пророка Ионы
Книга пророка Михея
Книга пророка Наума
Книга пророка Аввакума
Книга пророка Софонии
Книга пророка Аггея
Книга пророка Захарии
Книга пророка Малахии
Первая книга Маккавейская
Вторая книга Маккавейская
Третья книга Маккавейская
Третья книга Ездры


для чтения перейдите к выбору книг Нового Завета

 Евангелие от Матфея Евангелие от Марка Евангелие от Луки
 Евангелие от Иоанна
 Деяние святых апостолов Соборное послание святого апостола ИаковаПервое соборное послание святого апостола Петра
Второе соборное послание святого апостола Петра
Первое соборное послание святого апостола Иоанна
 Второе соборное послание святого апостола Иоанна Третье соборное послание святого апостола Иоанна Соборное послание святого апостола ИудыПослание к Римлянам святого апостола Павла Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла Посланиее к Галатам святого апостола Павла Послание к Ефесянам святого апостола Павла Послание к Филиппийцам святого апостола Павла
 Послание к Колоссянам святого апостола Павла Первое послание к Фессалоникийцам (Солунянам) святого апостола Павла Второе послание к Фессалоникийцам (Солунянам) святого апостола Павла Первое послание к Тимофею святого апостола Павла Второе послание к Тимофею святого апостола Павла Послание к Титу святого апостола Павла Послание к Филимону святого апостола Павла Послание к Евреям святого апостола Павла Откровение Святого Иоанна Богослова


Уважаемые посетители сайта также вы можете:
*
Библейские фильмы скачать бесплатно

*
Библейские фильмы смотреть онлайн
*
ветхий завет с музыкой скачать бесплатно по книгам
*

ветхий завет без музыки скачать бесплатно по книгам
*
ветхий завет с музыкой скачать бесплатно по главам
*
новый завет с музыкой скачать бесплатно по книгам
*

новый завет без музыки скачать бесплатно по книгам
*
новый завет с музыкой скачать бесплатно по главам
*
ветхий завет слушать по главам mp3
*

ветхий завет слушать по книгам mp3
*
новый завет слушать по книгам mp3
*

новый завет слушать по главам mp3

*
читать ветхий завет по главам
*
читать новый завет по главам
*
скачать бесплатно программы для компьютера
  
всего комментариев: 0

оставьте свой комментарий к материалу
нам важно знать ваше мнение

Имя *:
Email:
Код *:


Библейские картинки смотреть

Христианские картинки смотреть
смотреть картинки
к притчам
Иисуса Христа


Логин(ник)
Пароль:

Мои опросы
5. Что такое Библия?


Всего ответов: 2140

все опросы по Библии
Поиск по сайту
Сайты Христианского творчества
Материальная помощь сайту
Дорогие посетители, внесите пожертвование
в развитие нашего проекта

Помощь сайту